Organi društva

Predsednik Brane Franc Golob, tel. 031 312 839
Podpredsednik Miha Pavlinič, tel. 031 367 536
Tajnik Jernej Ftičar, tel.  040 844 874
Blagajnik Leon Bernot, tel. 031 561 791 
Hišnik Zmago Kalan, tel. 041 403 648 
Tekaška sekcija Lado Kveder, tel 051 372 388
Sekcija za šport Tomo Smolnikar, tel. 051 628 144
Sekcija za kulturo Sonja Bernot, tel. 031 222 372
Člani UO Matej Slapar, Zmago Kalan, Renata Semprimožnik, Miha Jašovec, Tomo Smolnikar, Sonja Bernot, Lado Kveder, Nace Koncilja, Franci Uršič, Aleš Trunk