Kdaj športno igrišče v Mekinjah?!

Kamnik (3.10.2009) – Že junija lansko leto so trije občinski svetniki Matej Slapar (NSi), Grega Koncilja (LDS) in Marjan Osolnik (LTS) na Urad župana naslovili pobudo, da se čimprej pristopi k iskanju primerne lokacije za športno igrišče v Mekinjah. Pred kratkim pa so v skupnem svetniškem vprašanju zahtevali od občinske uprave, da jim pojasni, kaj je bilo v tem času narejenega.

Najverjetnejša lokacija igrišča v Mekinjah

V skupnem svetniškem vprašanju so svetniki zapisali: “Dejstvo, da so Mekinje (KS z Več kot 1.500 prebivalci) še vedno brez zunanjega športnega igrišča namenjenega rekreaciji, nas še vedno žalosti. V preteklem času je bilo s strani svetnikov in drugih na občinsko upravo naslovljeno več pobud in vprašanj v zvezi z omenjeno problematiko. Bili so storjeni določeni pomembni koraki in premiki v smer realizacije projekta. Ker KS oz. Občina še vedno nima v lasti zemljišča namenjenega druženju in rekreaciji (igrišče), občinsko upravo sprašujemo, kakšni bodo nadaljni postopki in koraki pri zagotovitvi zunanjih športnih površin v KS Mekinje. Zanima nas tudi do katere točke so pripeljali razgovori z lastniki potencialnih zemljišč in v kakšnem roku krajani lahko pričakujejo konkreten premik na tem tako problematičnem področju se pravi v kakšnem roku bi lahko prišlo do odkupa zemljišča?”

Še zračni posnetek lokacije.

Odgovor je pripravil župan A. Tone Smolnikar: “Občinska uprava si je večkrat ogledala omenjeno lokacijo (severno od Kemostika) kakor tudi lokacijo v Nevljah, kjer je Občina Kamnik lastnik okrog 3.000 m2. Tu gre za zazidljivo območje, zunanji sodelavci firme ABC pa so pripravili izhodišča za možno pozidavo. Variantne rešitve smo izročili lastniku zemljišča v Mekinjah, pogovarjamo se o morebitni zamenjavi, oziroma odkupu. Dokončno odločitev pričakujemo v prihodnjih dneh”.

Vir: www.Kamnican.si