Svet KS Mekinje

Predsednik sveta KS:  Nace Koncilja, Jeranovo 7, 1241 Kamnik

Člani sveta KS:      

Tone Iskra – podpredsednik

Agata Sankovič  – tajnica

Sonja Bernot

Samo Golob

Mihael Pavlinič