Srečanje krajanov Mekinj v znamenju želje po NUJNIH investicijah

V petek, 21. januarja, so se ob 19. uri v dvorani ŠKD Mekinje zbrali krajani KS Mekinje in skupaj s podžupanjo ga. Julijano Bizjak Mlakar razpravljali o načrtih KS Mekinje v prihodnjih letih. Člani Sveta KS Mekinje, ki ga v tej sestavi predstavljajo predsednik Matej Slapar, podpredsednik Anton Iskra, tajnik in član Martin Vengust ter Zdenka Petek, Sonja Bernot, Tomo Smolnikar in Jernej Koncilja so predstavili Načrt investicij na področju Mekinj v prihodnosti.

V Načrtu investicij, kakor so poimenovali dokument, ki bo osnova za njihovo delo v prihodnje so opisali vse najnujnejše projekte, ki bodo morali biti izvedeni v bližnji prihodnosti. Izpostavili so predvsem željo po nujni izgradnji Medgeneracijskega športno rekreacijskega objekta (igrišča), ki jim po mnenju zbranih pripada. Po njihovih besedah imajo športna igrišča že domala vse večje vasi, medtem ko takega objekta, kjer bi se ljudje srečevali in sproščali,  v kraju z več kot 1500 prebivalci zaradi raznih vzrokov še vedno ni.  Poleg igrišča so izpostavili tudi nujnost obnove in dograditve podružnične osnovne šole Mekinje, katera je iz investicijskega dela občinskega proračuna v preteklosti žal vedno izpadla tudi zaradi investicij v  druge osnovne šole.   Poleg teh večjih investicij so predstavili tudi željo po nadaljnji izgradnji javne razsvetljave na Neveljski poti in na cesti dr. Tineta Zajca ter dokončanje le te, na Cesti treh talcev in pa preplastitvi  in ureditvi določenih cestnih odsekov, ki so zaradi dotrajanosti in nepreglednosti zelo nevarni. Med prednostnimi ureditvami na cestnem področju so izpostavili križišča pri vrtcu Peter Pan, izvoz pri štadionu, križišče pred cerkvijo, ureditev Ceste treh talcev in ceste ki vodi proti Nevljam.

Poleg omenjenih prioritet so v Načrt investicij, ki obsega preko 30 strani,  zapisali tudi druge manjše projekte, ki jih želijo s pomočjo občine in njenega proračuna v prihodnosti tudi izvesti. Njihov glavni argument v prid željenih nujnih investicij je bil, da so Mekinje v preteklosti žal večkrat izpadle iz investicijskega dela občinskega proračuna in da glede na nujnost projektov pričakujejo izdatnejšo podporo pobud Sveta KS Mekinje v prihodnje.

Investicijski načrt in pobude Sveta KS Mekinje, so krajani predstavili navzoči podžupanji  in ji izročili tri verzije tega dokumenta, katerega je obljubila, da ga bo izročila tudi županu in drugemu podžupanu. Podžupanja je glede na omejena sredstva, ki jih ima občinski proračun obljubila, da se bo skupaj z županom in ekipo potrudila, da se bo investicijski načrt začel čim prej izvajati.

Po uradnem delu, so se krajani še nekaj časa zadržali v dvorani in ob sproščenem vzdušju in skromnem prigrizku predebatirali še o aktualnih problemih in načrtih.

Svet KS Mekinje, ki ga v novi sestavi predstavljajo: predsednik Matej Slapar, podpredsednik Anton Iskra, tajnik in član Martin Vengust ter člani in članice: Zdenka Petek, Sonja Bernot, Tomo Smolnikar in Jernej Koncilja so na začetku mandata izdelali in sprejeli program dela ter seznam investicij.

Zbor krajanov KS Mekinje.

Predstavitev programa prednostnih projektov in dolgoročnih projektov.

Matej Slapar izroča Seznam investicij v KS Mekinje podžupanji mag. Bizjak Mlakarjevi. Od občine Kamnik KS Mekinje pričakuje, da njihove pobude obravnava resno in jih prednostno uvrsti v proračun občine Kamnik za leto 2011, saj je KS Mekinje v zadnjih petih letih večkrat izpadla iz investicijskega dela proračuna občine Kamnik; zato zahtevajo, da se jim odvzeta sredstva iz preteklosti vrnejo v obliki predlaganih investicij.

Foto: Dr. Damjan Hančič

več na www.kamnican.si

Add Comment