Letošnji 6 urni košarkarski maraton odigran kar na zaprti Neveljski cesti

Športno kulturno društvo Mekinje in Športno društvo Tuhinj sta v soboto, 22. septembra, organizirala že 5. tradicionalni 6 urni košarkarski turnir. Tekmovanje ima že vseskozi poleg rekreativnega tudi simbolični pomen, saj je namen tekmovanja opozarjati na pomanjkanje športnega igrišča v Mekinjah. Tokrat so, tudi iz protesta zaradi prepočasnega reševanja te problematike, tekmovanje izpeljali kar na Neveljski cesti za mekinjskim društvenim domom.

Športni del:

V tekmi, ki je trajala od 12. do 18. ure, so z enim košem prednosti in rezultatom 238:237 zmagali Tuhinjci (ki pač imajo že več let lepo urejeno športno igrišče).

Prehodni pokal je šel letos po dveh letih v roke igralcev iz Zg. Tuhinja.

Skupinska fotka večine udeležencev turnirja…

Tekma je bila precej izenačena, rezultat na koncu pa 238:237 za goste iz Tuhinja.

Tekmovanja se je udeležilo tudi kar precej domačinov.

“Politični del”

Župan Marjan Šarec in predsednik KS Mekinje Matej Slapar.

Predsednik KS Mekinje Matej Slapar je v svojem nagovoru med drugim poudaril: »Problem pomanjkanja športnih površin namenjenih rekreaciji in druženju je v Mekinjah prisoten že več let, člani ŠKD in sveta krajevne skupnosti Mekinje ter ostali prebivalci, pa resnično upamo, da se bo naš problem v prihodnje s skupnimi močmi, tudi s pomočjo občine Kamnik, dalo rešiti«. Zavzel se je, da bi že v proračunu za leto 2013 bila zagotovljena zadostna sredstva za odkup zemljišča, kjer bi se uredilo igrišče. Sicer pa imajo v KS Mekinje za bodoče igrišče predlagane kar tri lokacije in s pomočjo skupine Štajn so pripravili tudi idejne rešitve našega novega igrišča…

Župan Šarec in predsednik KS Slapar sta si ogledala tudi idejne rešitve umestitve športnega igrišča v Mekinjah, ki jih je pripravila skupina Štajn inj so bili razstavljeni da steni ŠKD Mekinje.

Ker je omenjana tematika že več let neprijetna tudi za Občino Kamnik so bili navzoči pozitivno presenečeni, da se je povabilu na obisk turnirja odzval tudi kamniški župan Marjan Šarec. Župan je nagovoru zbranim športnikom in krajanom med drugim povedal, da osebno nima nikakršnih zadržkov, da se igrišče v Mekinjah ne bi uredilo, največji problem pa vidi v pridobivanju različnih soglasij in dovoljenj s strani različnih institucij in ostalih subjektov za določitev zemljišča za igrišče, pri čemer upa še naprej tudi na pomoč KS Mekinje. Hkrati je po županovem mnenju tudi potrebno, da se zbere za ta projekt tudi zadostna podpora svetniških skupin v občinskem svetu, ki bi izglasovale to postavko v proračunu.

Ena izmed lokacij je tudi med športno kulturnim domom in cerkvijo. Ostali rešitvi bi bili lahko nad tovarno kemostik ali pod samostanom. Bistveno bo, s katerim izmed lastnikov se bo moč najugodneje in v korist vseh dogovoriti.

 

Še nekaj utrinkov iz prireditve:

Zaprta Neveljska cesta.

Zapora.

Udeleženci prireditve.

Prehodni pokal so iz rok župana g. Marjana Šarca prejeli košarkaši iz Tuhinja.

 

Po spletni strani www.kamnican.si povzel Matej Slapar.

 

 

Add Comment