Nevarne platane ob štadionu ni več

Po več letih pobud in prizadevanj je ob koncu septembra  le padla odločitev, da bodo delavci podjetja Arboretum podrli nevarno in napol strohneno platano ob mekinjskem štadionu. Platana je namreč zadnja leta ogrožala predvsem sosednjo stanovanjsko hišo, na katero bi ob hujšem neurju le ta lahko tudi padla.

Add Comment