Na kresni večer v čast domovini

V četrtek, 23. junija je na Špornovem travniku pod “Rebrom” v Mekinjah, kljub napovedujočemu se slabemu vremenu, potekalo tradicionalno kresovanje v počastitev Dneva slovenske državnosti. Ker letos praznujemo okroglo, t.j. 20. letnico državnosti, je kresovanje potekalo v soorganizciji KS Mekinje, Športno – kulturnega društva Mekinje in Društva Demos na Kamniškem. V kulturnem programu so nastopili učenci POŠ Mekinje in Oktet Mekinje, slavnostni govornik pa je bil delegat v slovenski osamosvojitveni skupščini Jože Berlec.
 
Glavni govornik na kresovanju je bil Demosov delegat (poslanec) Zbora združenega dela prve demokratično izvoljene slovenske republiške skupščine RS (1990-92), Jože Berlec, ml. V svojem govoru je orisal prizadevanja za demokratizacijo v vzhodni Evropi in Sloveniji od leta 1968 naprej, največ pozornosti pa je namenil spominom na proces osamosvajanja Slovenije, pri čemer je izpostavil tudi številne ovire, ki so jih postavljali tisti, ki so bili proti osamosvojitvi, pa so si kasneje pripenjali zasluge zanjo. 
 

G. Berlec

 

Mekinjski oktet je najprej zapel Himno.

Potem pa so program nadaljevale učenke in učenci POŠ Mekinje.

Recitacija učenca POŠ Mekinje.

Prireditev je povezoval MIha Pavlinič.

 

PavliničPo kulturnem programu je zagorel kres. Na velikem platnu pa smo si ogledali tudi film Slovenija na barikadah.

Na kresu se je zbralo veliko število domačinov.

Kres so postavili mladi mekinjčani.

Ob koncu prijetne prireditve se v KS Mekinje in ŠKD Mekinje iskreno zahvaljujemo  Špornovim, da so nam nesebično pokosili in odstopili travnik. Poleg njim, pa gre zahvala tudi Štebetovim iz Žej, kateri so za kres darovali drva. njim in vsem ostalim, ki so pri prireditvi pomagali se ŠKD in KS Mekinje najlepše zahvaljujeta.

 

Tekst in foto: Dr. Damjan Hančič, Matej Slapar in Dušan Letnar.

Add Comment