KS Mekinje

Krajevna skupnost Mekinje je ena izmed manjših krajevnih skupnosti v Občini Kamnik. Leži na levem bregu reke Kamniške Bistrice, kjer se razprostira na njenih rečnih terasah ter na valovitem vznožju gozdnatega griča Nograda. Reka Kamniška Bistrica predstavlja naravno mejo z mestom Kamnik na zahodu, s katerim se naselje Mekinje zrašča v urbano celoto v južnem delu naselja. Na vzhodu meji na krajevno skupnost Nevlje, na severu pa jo omejuje krajevna skupnost Godič. Krajevna skupnost Mekinje obsega 4 naselja, ki so med seboj prostorsko vse bolj sklenjena – Mekinje, Jeranovo, Zduša in Podjelše. Po podatkih statističnega urada živi na območju krajevne skupnosti 1873 prebivalcev. Glavno izmed omenjenih naselij je naselje Mekinje, v katerem najdemo tudi sedež krajevne skupnosti, ki se nahaja v društvenem kulturnem domu. Poleg kulturnega doma pa v naselju najdemo tudi samostan z župnijsko cerkvijo, podružnično osnovno šolo in trgovino z živili. Zaradi nizke stopnje središčnosti in odsotnosti delovnih mest lokalno prebivalstvo dnevno migrira na delo. Zaradi ugodne lege in dobrih prometnih povezav so najbolj privlačni kraji dnevnih migracij Ljubljana, Kranj ter somestje Kamnik – Domžale. Ugodna lega je tudi razlog za priseljevanje mladih družin v naselje, s tem pa se povečuje tudi zanimanje za kvalitetno preživljanje prostega časa in rekreacijo v bližini stalnega prebivališča. Pomembno vlogo pri tem igra gozd, posebej priljubljene so sprehajalne poti ob Kamniški Bistrici, prebivalci pa lahko čas preživljajo tudi ob športnem ribolovu v ribogojnici.

Osnovni podatki:

Sedež krajevne skupnosti: Cankarjeva cesta 37, 1241 Kamnik
Kontakt: 031 499 412 ( Nace Koncilja)
Elektronska pošta: [email protected]
Predsednik sveta KS: Nace Koncilja, Jeranovo 7, 1241 Kamnik

Člani sveta KS:

  • Tone Iskra – podpredsednik
  • Agata Sankovič – tajnica
  • Sonja Bernot
  • Samo Golob
  • Mihael Pavlinič

Prebivalstvo po naseljih:

Naselje Število prebivalcev (stanje na dan 1.1.2016)
Mekinje 1628
Jeranovo 105
Zduša 97
Podjelše 43

Vir podatkov: sistat.si, URL: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp (citirano: 29.6.2016)

Ekološki otoki:

  • Pri avtobusni postaji Mekinje
  • Ob stadionu v Mekinjah
  • Pri podjetju Zarja Elektronika
  • Ob parkirišču podjetja Zarja Kovis