Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Krajevna skupnost Mekinje

Krajevna skupnost Mekinje je ena izmed manjših krajevnih skupnosti v Občini Kamnik. Leži na levem bregu reke Kamniške Bistrice, kjer se razprostira na  njenih rečnih terasah ter na valovitem vznožju gozdnatega griča Nograda.

Reka Kamniška Bistrica predstavlja naravno mejo z mestom Kamnik na zahodu, s katerim se naselje Mekinje zrašča v urbano celoto v južnem delu naselja.  Na vzhodu meji na krajevno skupnost Nevlje, na severu pa jo omejuje krajevna skupnost Godič.  Krajevna skupnost Mekinje obsega 4 naselja, ki so med seboj prostorsko vse bolj sklenjena – Mekinje, Jeranovo, Zduša in Podjelše. Po podatkih statističnega urada živi na območju krajevne skupnosti 1873 prebivalcev.

Mekinje iz zraka
Mekinje iz zraka (Foto: Jan Ftičar)

Glavno izmed omenjenih naselij je naselje Mekinje, v katerem najdemo tudi sedež krajevne skupnosti, ki se nahaja v društvenem kulturnem domu. Poleg kulturnega doma pa v naselju najdemo tudi samostan z župnijsko cerkvijo, podružnično osnovno šolo in trgovino z živili.  Zaradi nizke stopnje središčnosti in odsotnosti delovnih mest lokalno prebivalstvo dnevno migrira na delo.

Zaradi ugodne lege in dobrih prometnih povezav so najbolj privlačni kraji dnevnih migracij Ljubljana, Kranj ter somestje Kamnik – Domžale. Ugodna lega je tudi razlog za priseljevanje mladih družin v naselje, s tem pa se povečuje tudi zanimanje za kvalitetno preživljanje prostega časa in rekreacijo v bližini stalnega prebivališča. Pomembno vlogo pri tem igra gozd, posebej priljubljene so sprehajalne poti ob Kamniški Bistrici, prebivalci pa lahko čas preživljajo tudi ob športnem ribolovu v ribogojnici.

Svet krajevne skupnosti Mekinje

Predsednik KS Mekinje: Miha Cankar

Članki sveta KS:

  • Član, Marko Golob
  • Članica, Katja Letnar
  • Članica, Renata Semprimožnik
  • Članica, Ksenija Pančur Mandelj
  • Član, Leon Bernot
  • Član, Mihael Pavlinič

Kontakt

Preko elektronske pošte: cankar229@gmail.com (Miha Cankar)

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Ekološki otoki v Mekinjah

  • Pri avtobusni postaji Mekinje
  • Ob stadionu v Mekinjah
  • Pri podjetju Zarja Elektronika
  • Ob parkirišču podjetja Zarja Kovis